Elisenda Barrera

Com llenguatge d´expressió plàstica utilitzo dues tècniques desiguals,
per a un sol ideari estètic. Primerament em vaig iniciar en la tècnica del
oli per a passar posteriorment al linòleum.