Contacte

Eloísa Tost García                                         

NIF: 35014200N

Carrer Novell 9-11, baixos

08028 BARCELONA

Tel/Fax: 93 490 92 76

Mail: artsmielan@gmail.com